Elfde Jèske 2020

Zestien voorgangers heeft Ben van Schijndel wanneer hij het Elfde Jèske om de schouders krijgt bij de jaarlijkse inauguratie van de Hannusclub. Deze groep, die oorspronkelijk bestond uit tien mannen, besloot zestien jaar geleden om elk jaar een Elfde Jèske toe te kennen aan een persoon die in Rosmalen op maatschappelijk of cultureel terrein van betekenis is. En bij voorkeur ook iets met Carnaval heeft.

De link met Carnaval ligt voor de hand omdat de Hannusclub elk jaar op Carnavalszaterdag de Intocht Plus organiseert. Dan wordt Prins Carnaval ingehaald met onder andere een mooie Kinderoptocht.
De Driesprong en het pleintje bij De Kentering vormen dan samen het kloppend hart waar voor jong en oud een mooi en onderhoudend programma wordt geboden.
De Drager van het Elfde Jèske staat de organisatoren tijdens de voorbereidingen en op de dag zelf met raad en daad bij.
Dit jaar is dat dus Ben van Schijndel die de Drager van het zeventiende Jèske wordt en daarmee tot het illustere gezelschap van Dragers toetreedt.

Verrassing

Ben (75): “Ik was helemaal verrast toen mij werd gevraagd of ik er interesse in had om in het Carnavalsseizoen 2019/2020 het Elfde Jèske te dragen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken, ik ken als lid van De Likkebaerden De Hannusclub al vanaf de oprichting. We werken heel intensief samen tijdens Carnaval en hebben ook een groot aandeel gehad in het maken van Hannus en Hanneke, de symbolen die met Carnaval prominent staan te pronken op De Driesprong. Ik kende het bestaan van het Elfde Jèske natuurlijk en weet ook wie het eerder hebben gekregen. Voor mij was het wel een grote verrassing dat ik voor dit jaar ben uitverkoren.”

De Likkebaerden

In 1993 stond Ben mede aan de wieg van De Likkebaerden waar hij als penningmeester in het bestuur zit. De club is vooral met Carnaval actief. Ongeveer de helft van de vijftig leden is muzikant en treedt als carnavalsclub vaak op. De andere belangrijke activiteit van De Likkebaerden is het bouwen van een carnavalswagen.
Ben: “We gaan nu voor de 27ste keer een wagen bouwen en dat doen we elk jaar met heel veel plezier.” We vragen de leden om ideeën die de bouwcommissie van acht man verwerkt tot een thema. Dan verzorg ik de ontwerptekening en kan ik als technische man de nodige bewegingen van de wagen bedenken. Hoe meer draaiende en bewegende elementen er worden gebouwd, hoe mooier ik het vind.”

Elfde Jèske 2019

Elfde Jèske voor René van Gerven !

Vijftien voorgangers heeft René van Gerven wanneer hij het Jèske om de schouders gaat krijgen bij de jaarlijkse inauguratie. De keuze van de Hannusclub is komend carnavalsseizoen voor een betrokken onderwijsman. De drager van het Elfde Jèske staat de organisatoren bij tijdens de voorbereidingen van de scholenoptocht op vrijdag en de kinderoptocht met de Intocht Plus op zaterdag.
Dit jaar is het dus René van Gerven die de Drager van het zestiende Jèske wordt en daarmee tot het illustere gezelschap van Dragers toetreedt.
René (43): “Ik was nogal verrast toen mij werd gevraagd of ik interesse had in het Elfde Jèske. Toen ik zag wie mij allemaal waren voorgegaan, hoefde ik niet lang na te denken en zei volmondig ja, ik voel me zeer vereerd. De Hannusclub is onderdeel van de Rosmalense samenleving en draagt bij aan de gezelligheid en leefbaarheid van Rosmalen. Dat spreekt mij aan. Ik kende het bestaan van het Jèske en weet ook wie het eerder hebben gekregen. Voor mij was het een grote verrassing dat ik voor dit jaar ben uitverkoren. Ik hoefde er dan ook niet lang over na te denken. Hoewel ik geen fanatiek Carnavalsvierder ben, vind ik het elk jaar wel leuk om met mijn kinderen naar de Carnavalsoptocht te gaan. Trouwens, ik ben in mijn jonge jaren wel Jeugdprins geweest. Ik weet nog goed dat al die Dansmariekes me wilden kussen. Nou, dat vond ik toen maar niks”, lacht hij nu.

René van Gerven, Rosmalenaar in hart en nieren, vindt al twintig jaar dagelijks zijn weg naar het Rodenborch College, de school waaraan hij zijn hart heeft verpand. Hij volgde zijn lerarenopleiding in Tilburg, werkte anderhalf jaar in Eindhoven en liep daarbij stage voor zijn eerstegraads Nederlands op het Rodenborch-College.
“Het werd voor mij een full time job in Rosmalen en ik genoot iedere dag van het lesgeven. Een jaar of tien geleden werd ik teamleider, uitdagend en tijdrovend. Het lesgeven moest ik laten schieten en dat vind ik vreselijk jammer. Maar daar staat op school wel veel tegenover hoor, zoals nu de plannenmakerij voor onze nieuwe vestiging op De Groote Wielen waar we gaan samenwerken met het Jeroen Bosch College. Het is de bedoeling dat we daar samen in 2021 van start kunnen. Daarnaast zet ik me met plezier in voor activiteiten zoals onder andere de Dodenherdenking, Koningsdag en het Bevrijdingsplein.
Voor de Hannusclub ga ik met plezier het Elfde Jèske dragen en van harte mijn bijdrage leveren aan een geslaagd Carnaval 2019.”

Elfde Jèske 2016

Elfde Jèske 2016 voor onderwijsman Jan Timmers

Op zaterdag 19 december trekt Jan tijdens de traditionele inauguratie in De Kentering het felbegeerde kledingstuk aan. De Jèskes van alle leden van de Hannusclub en van de intussen dertien dragers van het Elfde Jèske zijn aangemeten en gemaakt door de coupeuse Mien van Zuijlen.

Jan (60) was vooral in zijn jonge jaren een echte Carnavalsvierder. “Maar ja, dan ga je trouwen, krijg je kinderen en ga je skiën. Maar een paar jaar geleden heb ik de draad voorzichtig weer eens opgepakt. In de loop der jaren is Carnaval wel heel anders geworden, zo merkte ik al snel. Maar, evengoed wel gezellig hoor.”
De drager van het Elfde Jèske dit jaar is een echte onderwijsman. Hij begon zijn carrière eind jaren zeventig op basisschool Den Krommen Hoek, als school opvolger van de vroegere jongensschool St. Joseph. “Op die school heb ikzelf ook gezeten en heb in de zesde klas Cor Swanenberg nog meegemaakt als hospitant. Grappig dat Cor een paar jaar geleden ook het Jèske heeft gekregen, dus in die rol komen we elkaar nu weer tegen.”

Onderwijs carrière

Jan begon als leerkracht na zijn militaire dienst, waar hij de officiersopleiding deed, in de tweede klas van Den Krommen Hoek. “In die tijd stonden daar ook Toos de Jong, Mieke Swanenberg, Rieki van Nuland en Ad van Alem, leerkrachten die heel wat Rosmalense kinderen les hebben gegeven.”
In 1986 trad Jan toe tot de directie als waarnemend directeur, in 1989 kreeg hij die functie officieel. De scholen in Rosmalen vormden in 1990 samen de zogenoemde schoolleiderskring om kennis en ervaring uit te wisselen. Jan werd daarvan de voorzitter en werkte bij dat netwerkje intensief samen met Henk Savelkouls, indertijd directeur op de school in Kruisstraat. Ook Henk is een trotse drager van het Elfde Jèske.

Maatschappelijk actief

De gemeenschap Rosmalen ligt Jan na aan het hart. Naast zijn drukke baan is hij altijd actief geweest in allerlei maatschappelijke activiteiten. Zo was hij bestuurder bij Drum- en Showfanfare Hintham en Muziekvereniging St. Cecilia, bij Theater Artemis, actief in het Comité Behoud Rosmalen, lid van de vertrouwenscommissie Rabobank ‘s-Hertogenbosch en omstreken en bij diezelfde bank lid van de Ledenraad en van het Coöperatiefonds.
En nu kriebelt Carnaval dus weer. “Ik lever graag een bijdrage aan het plezier dat jeugd kan beleven aan Carnaval. Carnavalsoptochten op scholen heb ik altijd toegejuicht. Toen in Rosmalen een aantal schoolkinderoptochten twee jaar geleden tot een grote happening werden samen gesmolten heb ik dat van harte ondersteund. Dit keer organiseert de Hannusclub dat op vrijdag 5 februari voor de derde keer, samen met de scholen en de Vrienden van het Rosmalens Carnaval. Je bezorgt daarmee kinderen een ervaring die zij nooit meer vergeten. Daar wil ik ook als Drager van het Elfde Jèske graag aan meewerken.”

Elfde Jèske 2013

Elfde Jèske 2013 Frank van Beers

Oud-wethouder en oud-burgemeester steekt handen uit de mouwen tijdens IntochtPlus

“Op een zaterdagmiddag ging de telefoon. De Hannusclub uit Rosmalen zat te vergaderen en hadden mij genomineerd voor het Elfde Jèske 2012-2013. Of ik daar voor voelde. Het overviel me natuurlijk en zei dat ik erover moest nadenken. Maar voordat ik de hoorn had neergelegd wist ik eigenlijk al wat het antwoord was”, aldus Frank van Beers.

“Ik ken Rosmalen natuurlijk van haver tot gort, heb er jarenlang gewoond en was er wethouder. Carnaval is voor mij een heerlijk volksfeest, het maakt niet uit waar je woont, als je meedoet is het altijd wel gezellig. Ik heb mijn Marianne trouwens ook met Carnaval leren kennen. En weet je, ik heb voor Trug noar Vruger in het verleden ook een buut gedaan. Ik was overigens ook de eerste wethouder die in Den Bosch meedeed aan de Kletsavonden. Toen ik later in Mill en St. Hubert en Boxtel burgemeester was ben ik het feest ook nooit uit de weg gegaan en deed ik ook in die functie de plaatselijke buut.

Ik vertelde Marianne welke vraag ik had gekregen. Het voelde voor mij als een warm thuiskomen in Rosmalen. En ik vond het ook een eer dat ik hiervoor gevraagd werd. Mijn negen voorgangers die ook die titel kregen zijn allemaal aansprekende personen die ieder voor zich en op hun eigen manier iets voor Rosmalen betekenen. Ik heb fijne herinneringen aan Rosmalen en ik kom er nog regelmatig.

De Hannusclub ken ik natuurlijk wel. Ik weet dat die al jarenlang de intocht van Prins Carnaval organiseert in combinatie met de Kinderoptocht op de zaterdag met Carnaval. Ik vond het een ludiek initiatief dat de club bij het elfjarig bestaan de drager van het Elfde Jèske introduceerde. Dat ik nu als tiende ben uitverkoren en een inhoudelijke bijdrage mag leveren aan de Intocht Plus doet me plezier.”

Frank heeft veel bestuurlijke ervaring. Zeven jaar wethouderschap, vijf jaar burgemeester in Mill en St. Hubert en zes jaar hetzelfde ambt in Boxtel hebben hem gepokt en gemazeld op dat werkterrein. Dat kwam hem uitstekend van pas toen afgelopen zomer zijn huidige functie in beeld kwam als bestuursvoorzitter van de stichting Cello. De stichting verleent zorg en biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Naast de terreinen Binckhorst in Rosmalen en Groote Cingels in Vught wordt wonen, werk, dagbesteding en Vrije Tijd nog verleend op zo’n 180 locaties.

“Als burgemeester ben je met honderd dingen tegelijk bezig en weet je overal een beetje van. Nu, in deze functie, ben ik ook met honderd dingen tegelijk bezig, maar is alles gericht op het thema zorg. Al onze 2600 medewerkers en de bijna duizend vrijwilligers hebben dat onderwerp gemeen. Mijn baan is dus in feite even hectisch als die van burgemeester, zij het dat in de weekenden de druk minder groot is. Als burgemeester ben je zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag in feite stand-by. Maar ik blijf lekker druk, ook met een aantal vrijwilligersfuncties. Ik voel me er helemaal goed bij”, benadrukt Frank.

Het Jèske, traditiegetrouw aangemeten en gemaakt door Mien van Zuijlen, werd op zaterdag 15 december 2012 aan Frank van Beers overhandigd.

 

Elfde Jèske 2014

Elfde 11e Jeske voor pastor Jan Renders

“Toen ik een telefoontje kreeg van de Hannusclub was ik heel verbaasd en verrast. De vraag of ik de drager van het elfde Elfde Jèske wilde zijn was voor mij een hele eer. De mij geboden bedenktijd kon ik heel kort houden, ook omdat mijn vrouw Ingrid het ook leuk vond.”
Jan (68) is door zijn pastoraal werk een bekend figuur in Rosmalen waar hij als diaken de Laurentius-en Lambertuskerk onder zijn hoede heeft. Geboren in Beek en Donk studeerde hij in Tilburg theologie en begon hij in Best als pastoraal werker. Budel, Waalre en Bladel volgden om ruim twintig jaar geleden neer te strijken in Rosmalen. “In 1987 werd ik door de Bisschop tot diaken gewijd, twee jaar later kwam ik naar Rosmalen.”

In de samenleving

Jan vindt het een teken aan de wand dat hij door de Hannusclub is benoemd tot de drager van het Elfde Jèske. “Ik ben daar heel erg mee ingenomen, het toont aan dat de kerk midden in de samenleving moet staan er deel van moet uitmaken. Als kerk staan wij niet boven de mensen maar ertussen. Juist het persoonlijk contact met en tussen mensen is heel belangrijk. Communiceren moet niet beperkt blijven tot de I-pad of smartphone. Mijn ambt wordt gekenmerkt door dienstbaarheid. Gezien mijn leeftijd ben ik eigenlijk met pensioen, maar ik heb met de bisschop afgesproken dat ik met wat minder uren aanblijf tot mijn zeventigste. Daarna ben ik ZZP’er, ofwel zielzorger zonder parochie”, lacht hij.

Eretitel

Het fenomeen Elfde Jèske is Jan niet onbekend. “Ik heb het ieder jaar in de pers gevolgd. Het viel mij op dat het steeds mensen waren die veel voor Rosmalen doen en de samenleving een warm hart toedragen Ik beschouw het als een eretitel, het voelt heel bijzonder om tot het illustere gezelschap van de dragers te behoren. De vergaderingen van de Hannusclub hebben trouwens indruk op mij gemaakt. Het voelt fijn om aan tafel te zitten met mensen waar je op kunt bouwen en die zich belangeloos inzetten voor een goed doel in Rosmalen.”
Jan is vooral in zijn wat jongere jaren een fervent carnavalsvierder geweest. Als pastor in Best was hij overal voor te porren, hij was altijd van de partij. Ook later toen hij vier kinderen had ging hij carnaval vieren bij vrienden in Hilvarenbeek. “Ik ken het feest dus heel goed, heb er altijd van genoten. Sinds ik in Rosmalen ben is carnaval voor mij op een laag pitje gaan staan. Des te leuker om er nu op deze manier weer bij betrokken te raken.”